Page content

Privacybeleid

Privacybeleid Move2Health

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Move2Health, gevestigd te Houtstraat 3 9700 Oudenaarde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij raden het aan om deze privacyverklaring zo grondig mogelijk te lezen. Bij vragen kan je ons steeds contacteren via onderstaande gegevens.

Contactgegevens:

Website: www.move2health.be

Adres: Houtstraat 3 9700 Oudenaarde

Tel: 0494144998

Persoonsgegevens die wij verwerken

Move2Health verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam + Familienaam
 • Adres
 • Geboorte datum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Move2Health verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Lichaamsgewicht, vet %, etc.
 • Voedingsgewoontes
 • Algemene gewoontes die van belang zijn bij het aanpassen van je levensstijl.
 • Huidige gezondheidstoestand en verleden die van toepassing is voor onze dienstverlening.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij slaan enkel de noodzakelijk persoonsgegevens op die wij nodig achten om de klant optimaal te begeleiden. Deze zijn strikt persoonlijk en worden niet met andere instanties gedeeld of besproken. Wel worden deze opgeslagen op de G-Suite cloudservice (zie verder).

Move2Health verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contacteren van de klant voor feedback en opvolg afspraken.
 • Opvolg van progressie klant: via vetpercentage meting/ gewicht.
 • Opstellen actieplan om de klant te helpen bij het bereiken van zijn doel.

Geautomatiseerde besluitvorming

Move2Health neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Move2Health) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens enkel zolang de klant bij ons onder begeleiding valt. Indien de klant  meer dan 3 maand inactief is, zullen wij de gegevens van desbetreffend persoon handmatig verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Move2Health deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Move2Health blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Move2Health jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • G-Suite: Wordt gebruikt als communicatie platform (e-mail) en gegevensopslag via google drive. G-Suite maakt gebruik van de beste beveiliging om jouw gegevens te waarborgen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Move2Health gebruikt enkel functionele cookies om de website te laten werken. Hieronder vallen:

 • Flamingo & CF7: beiden noodzakelijk om ons contactformulier te laten werken.
 • Google Analytics: Dit is nodig om de verkeersstroom te optimaliseren. Jouw IP is geanonimiseerd.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Move2Health en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@move2health.be.

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.Move2Health wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Move2Health neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@move2health.be

Onze website is beveiligd via het HTTPS beveiligingsysteem. Onze gegevens worden bewaard via G-Suite dat aan de beste beveiligingsvoorwaarden voldoet.

Move2Health bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens enkel zolang de klant bij ons onder begeleiding valt. Indien de klant  meer dan 3 maand inactief is, zullen wij de gegevens van desbetreffend persoon handmatig verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.